Miesięczne archiwum: Marzec 2017

Bezpłatna terapia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Od marca 2017 r. rusza rekrutacja do projektu pn. „KROK PO KROKU – Intensywna terapia behawioralna dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.


Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Fundacja KROK PO KROKU serdecznie zaprasza na wiosenną edycję szkolenia Techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w pracy z osobą przejawiającą zachowania trudne


Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Fundacja KROK PO KROKU serdecznie zaprasza na wiosenną edycję szkolenia „Techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w przygotowaniu dziecka do integracji: umiejętności społeczne i zabawa”


Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Fundacja KROK PO KROKU serdecznie zaprasza na wiosenną edycję szkolenia „Trening czystości: praca z dzieckiem prezentującym trudności z załatwianiem potrzeb fizjologicznych”


Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Fundacja KROK PO KROKU serdecznie zaprasza na wiosenną edycję szkolenia „Techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w rozwijaniu mowy i komunikacji”.


Czytaj więcej
Ogłoszenie o pracę

Ogłoszenie o pracę

KROK PO KROKU – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin poszukuje osób zainteresowanych pomocą dzieciom o nietypowym rozwoju (autyzm i pokrewne zaburzenia) do pracy w charakterze tutorów/terapeutów prowadzących (pod superwizją) zajęcia  z dziećmi biorącymi udział w intensywnej terapii behawioralnej.


Czytaj więcej

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu  ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku i obchodzony jest corocznie 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat autyzmu.


Czytaj więcej

Szanowni Państwo,
Fundacja KROK PO KROKU serdecznie zaprasza na wiosenną edycję szkolenia „Trening jedzenia: praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z karmieniem”  


Czytaj więcej

Napisz do nas:

Thank You!
Your message has been sent successfully.
  • Fundacja KROK PO KROKU serdecznie zaprasza na szkolenie III-etapowe „Stosowana analiza zachowania: Metody pracy

    ...
    Zaproszenie na szkolenie

Korenspondencja

ul.Zaściankowa 92 lok. 4
Warszawa 02-989

Telefon: +48 22 885 12 48
E-mail: biuro@krokpokroku.org