Miesięczne archiwum: Luty 2013

Bezpłatne szkolenia i warsztaty dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z terenu dzielnicy Ursynów w Warszawie

Fundacja KROK PO KROKU zaprasza  rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z terenu Dzielnicy Ursynów w Warszawie do udziału w programie szkoleniowym współfinansowanym ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.


Czytaj więcej

Szkolenie III-etapowe „Stosowana analiza zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem”

Fundacja KROK PO KROKU serdecznie zaprasza na szkolenie III-etapowe „Stosowana analiza zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem” (60 h dydaktycznych; 3 spotkania weekendowe po 20 h dydaktycznych).

Cel szkolenia:  zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi stosowanej analizy zachowania (SAZ),  odniesienie informacji o SAZ do pracy z dziećmi z autyzmem, omówienie strategii uczenia nowych umiejętności i redukowania zachowań niepożądanych,   planowanie procesu terapeutycznego dziecka z autyzmem.

W skład szkolenia wchodzi obserwacja sesji terapeutycznej (sesja na żywo) z dzieckiem z autyzmem, a także omówienie tej sesji.

Uczestnicy szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi z autyzmem oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Plan szkolenia:

Spotkanie 1:  20-21.04.2013r.

Cechy charakterystyczne i diagnozowanie autyzmu

– Przedstawienie podstawowych założeń stosowanej analizy zachowania

– Cele i zasady terapii behawioralnej; aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

– Cegiełki efektywnego środowiska edukacyjnego i motywowanie dziecka

– Współpraca z rodzicami i przedszkolem/szkołą

Spotkanie 2: 18-19.05.2013r.

– Metody nauczania – metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, albumy aktywności

– Uczenie nowych umiejętności – kształtowanie, kontrola bodźcowa, tworzenie łańcuchów zachowań, – stosowanie podpowiedzi

– Trening różnicowania

– Generalizacja

– Zmniejszanie częstotliwości zachowań – model najmniej restrykcyjnej terapii; Poziom I

Spotkanie 3:   15-16.06.2013r.

– Zmniejszanie częstotliwości zachowań – model najmniej restrykcyjnej terapii; Poziom II i III

– Zachowania werbalne – kształtowanie mowy

– Uczenie zachowań społecznych i zabawy

– Planowanie procesu terapeutycznego

Miejsce szkolenia:  ul. Zaściankowa 92 lok.4, 02-989 Warszawa

Cena szkolenia: 1500,00 zł płatne w III ratach:

– I rata 600,00 zł  – płatne do 12.04.2013r.

– II rata 450,00 zł – płatne do 10.05.2013r.

– III rata 450,00 zł – płatne do 07.06.2013r.

UWAGA PROMOCJA!! Cena szkolenia 1400,00 zł dla osób, które do 12.04.2013r. zapłacą jednorazowo za całość szkolenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na n/stronie internetowej http://www.krokpokroku.org  w zakładce szkolenia i dokonanie opłaty na konto Volkswagen Bank direct –  Nr konta: 16 2130 0004 2001 0419 2704 0001


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@krokpokroku.org lub pod nr tel.  22 885 12 48.


Czytaj więcej

Napisz do nas:

Thank You!
Your message has been sent successfully.
  • Fundacja KROK PO KROKU serdecznie zaprasza na szkolenie III-etapowe „Stosowana analiza zachowania: Metody pracy

    ...
    Zaproszenie na szkolenie

Korenspondencja

ul.Zaściankowa 92 lok. 4
Warszawa 02-989

Telefon: +48 22 885 12 48
E-mail: biuro@krokpokroku.org